Aanpak natuur­ver­droging en te lage water­peilen moet veel sneller


23 juni 2022

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van deze week hebben we aandacht besteed aan de verdroging van de natuur en aan de stikstofproblematiek van de landbouw. De natuur verkeert in kritieke toestand en een groot probleem naast stikstof is ook de verdroging. Om dit op te lossen, moet het kunstmatig lage waterpeil dat omwille van de landbouw wordt aangehouden, fors omhoog. Ook moet ons water veel schoner en gezonder worden om aan de Europese normen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen. Menno noemde in zijn inbreng dat hij een gevoel van urgentie miste bij de huidige aanpak.

Samen met Grienlinks, D66, SP en Statenlid Van Swol hebben we ook vragen gesteld aan gedeputeerde Fokkinga over de reactie van het College op de landelijke stikstofaanpak. De vragen zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Als natuurlijke ecosystemen instorten bezwijkt uiteindelijk ook de landbouweconomie

Onderstaand opiniestuk verscheen 23-6-2022 in het Friesch Dagblad. Suzanne van Wylick is algemeen bestuurslid bij Wetterskip ...

Lees verder

Succes! Provincie gaat werk maken van plantaardige eiwittransitie

Deze week besprak Provinciale Staten de bestuursrapportage, de jaarrekening en de kadernota. Daarbij staan alle beleidsdoelst...

Lees verder