Betere aanpak natuur­ont­wik­keling en weide­vogels nodig


25 november 2021

Gisteren stonden het provinciaal weidevogelbeleid en natuurontwikkeling op de agenda van Provinciale Staten.

De provincie erkent dat intensivering van de landbouw de belangrijkste factor is voor de achteruitgang van de weidevogels, maar toch blijft onder invloed van de boerenlobby de ├ęchte bescherming van de vogels uit. De Partij voor de Dieren wil dat de vogels hun leefgebied terugkrijgen. Natte bloemrijke weiden met verantwoord maaien en zeker geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Maar in het door Gedeputeerde Staten voorgestelde beleid krijgen de predatoren de volle laag en blijft de provincie doen alsof afschot de oplossing is. Plannen om de boeren strenger aan te spreken op hun zorgplicht voor de vogels zijn na boerenprotest weer van tafel geveegd. Nu is er slechts een vrijblijvende inspanningsverplichting. Een echte misser, gezien de ontluisterende berichten van de Vogelwacht dat de meeste boeren zich niet of nauwelijks iets aantrekken van de weidevogels.

Wij hebben een voorstel gedaan om de Hounspolder, een uniek weidevogelgebied onder Leeuwarden, te behouden als weidevogelkansgebied. Helaas hebben we de motie daarvoor in moeten trekken, omdat er te weinig steun was van andere partijen.

Ook de natuurontwikkeling blijft een teleurstellend proces. Wij vinden dat het hele plan voor Natuurnetwerk Nederland moet worden uitgevoerd. Niet voor de helft, niet voor driekwart: helemaal! Lees hier de bijdrage van Menno Brouwer, waarin hij pleit voor een snellere natuurontwikkeling, en hier de bijdrage over het weidevogelbeleid.

Gerelateerd nieuws

Succes! Provincie gaat energiebesparing fors stimuleren

Bij de behandeling van de provinciale begroting heeft een grote meerderheid zich achter ons voorstel geschaard om veel meer i...

Lees verder

Opinie: Methaanreductie blijkt wel nodig voor het halen van de klimaatdoelen

Onderstaand opiniestuk is als Te Gast gepubliceerd in de LC van 26-11-2021: Vorige maand kopte onder andere de Telegraaf dat...

Lees verder