Geef de natuur meer ruimte


23 april 2021

Deze week was er weer een Provinciale Statenvergadering en daarbij werd o.a. gesproken over het oplossen van het woningtekort, de teloorgang van de weidevogels en een nieuw corona herstelpakket.

De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen met passende woningen voor iedereen. Maar dat is alleen mogelijk als we de beschikbare ruimte beter verdelen. Maar liefst twee derde van alle grond in Nederland wordt gebruikt voor landbouw. Daar liggen kansen: door extensivering in de veehouderij spelen we ruimte vrij om een deel van de Nederlandse landbouwgrond om te vormen. Menno Brouwer noemde dit in zijn bijdrage een win win situatie: We scheppen ruimte voor de natuur en voor woningbouw en we verbeteren tegelijk het leefklimaat, de woonomgeving en de biodiversiteit.

Ook werd opnieuw gesproken over het redden van de weidevogels, maar de provincie slaat hierbij opnieuw een verkeerde weg in door te focussen op predatiebeheer, vinden wij. De weidevogel gaan niet achteruit door de roofdieren, maar door de industriƫle landbouw en veeteelt. Daardoor is de biodiversiteit verschrompeld en de natuur verschraald. Menno benadrukte daarom het belang van meer weidevogelland met voldoende insecten en broed- en schuilmogelijkheden.

Over het corona herstelpakket zijn wij overwegend positief, maar ook hier geldt dat voor een echte blijvende verbetering een andere mindset in de maatschappij nodig is en Menno wees op de kansen die de provincie kan aangrijpen om hier met dit herstelpakket een bijdrage aan te leveren.

De PS vergadering gaat verder op woensdag 28 april en dan zal over deze onderwerpen een besluit worden genomen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: PvdD is geen one-issue partij

In de Leeuwarder Courant (18 maart) noemde hoofdredacteur Sander Warmerdam de Partij voor de Dieren een one-issue partij. In ...

Lees verder

Vragen over bestuurscrisis bij jagers

Vandaag stelden we vragen aan gedeputeerde staten over de bestuurscrisis bij de faunabeheerseenheid (FBE). SP, GrienLinks en ...

Lees verder