Goed nieuws! Damherten mogen niet worden afge­schoten


1 december 2021

De damherten in de bossen bij Oranjewoud mogen in elk geval komend jaar niet worden afgeschoten. De provincie gaat eerst kijken naar alternatieven.

De ophef ontstond toen de besturen van dorpsbelangen Mildam en Alde- en Nijhoarne bij de provincie aan de bel trokken met klachten over de vermeende overlast die de dieren zouden bezorgen: aanrijdingen en schade aan de natuur en tuinen. De Provincie werd letterlijk gevraagd om over te gaan tot “ruiming van deze invasieve soort”. Het College van Gedeputeerde Staten sprong er bovenop en kwam met een afschotplan om de populatieomvang zo snel mogelijk terug te brengen. Het feit dat hier sprake is van een inheemse beschermde diersoort, vormde voor het College geen beletsel..

Voor ons was dat reden om voor de dieren in de bres te springen. Ons Statenlid Menno Brouwer stuurde een opiniestuk naar de media, waarin hij schreef dat deze woorden een denigrerende en aanstootgevende kwalificatie waren van een prachtige inheemse diersoort. Bovendien bepaalt de Wet Natuurbescherming dat bij deze beschermde soort eerst gekeken moet worden naar preventieve maatregelen en dat houdt in dat het College helemaal niet zomaar mag besluiten om de dieren te laten afschieten. Daarnaast leek het maar om een klein groepje klagers te gaan en was het maar de vraag of er wel echt draagvlak was voor het afschieten van de dieren, zoals het College aannam.

We hebben gedeputeerde Fokkinga tweemaal kritisch bevraagd over zijn voornemen, mondeling en schriftelijk. Tegelijkertijd groeide het verzet uit de samenleving tegen de plannen om het aantal damherten van 270 tot 80 dieren terug te brengen. Een flink aantal omwonenden en ook de stichtingen Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan. Ook vanuit onze afdeling werden diverse acties op touw gezet. Bezoekers van de bossen van Oranjewoud zijn geïnformeerd met flyers, diverse media hebben de situatie belicht en er is een online petitie gestart met als credo “Laat de damherten niet schieten”. Deze petitie is door meer dan 1400 mensen getekend.

De bezwarencommissie gaf eerder de beide stichtingen en de omwonenden al gelijk. Ze oordeelde dat eerst naar preventieve maatregelen zou moeten worden gekeken. Gedeputeerde Fokkinga is het daar nu mee eens. Hij gaat zo snel mogelijk aan de slag met preventieve maatregelen voor de verkeersveiligheid op de Schoterlandse weg, zoals snelheidsverlaging, herinrichting van de weg, een wildwaarschuwingssysteem en mogelijk het plaatsen van hekken.

Iedereen die heeft meegeholpen om afschot van de damherten te voorkomen, heel erg bedankt! Samen hebben we een verschil gemaakt voor deze mooie dieren!

Gerelateerd nieuws

Opinie: Methaanreductie blijkt wel nodig voor het halen van de klimaatdoelen

Onderstaand opiniestuk is als Te Gast gepubliceerd in de LC van 26-11-2021: Vorige maand kopte onder andere de Telegraaf dat...

Lees verder

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder