Inbreng Staten­ver­ga­dering 24 februari 2016


24 februari 2016

Tijdens deze vergadering stonden verschillende relevante onderwerpen op de agenda, zoals de vaarweg naar Drachten, beleid op het gebied van economie en de afvaloven in Harlingen.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden heeft over de vaarweg Drachten aangegeven dat bij alle verschillende opties van die vaarweg natuur en biodiversiteit in de knel komen, enkel voor onzeker toekomstig economisch gewin. De gehele inbreng is hier te vinden.

Haar inbreng op het gebied van economie is hier te vinden. Hierin is aangegeven dat de voornemens van de coalitie in de ogen van de Partij voor de Dieren niet groen genoeg zijn, maar juist ongewenste steun geven aan de intensieve melkveehouderij.

Door GrienLinks is een interpellatiedebat over de afvaloven in Harlingen (REC) aangevraagd. De inbreng van de Partij voor de Dieren is hier te vinden. Omdat de oven veel schadelijke stoffen uit lijkt te stoten, heeft de Partij voor de Dieren een motie tot tijdelijke stillegging van de oven ingediend. Die motie is hier na te lezen. Het bijbehorende persbericht staat hier.