Laat Windpark Fryslân van en voor alle Friezen zijn


26 januari 2023


Gisteren spraken Provinciale Staten over de manier waarop opbrengsten van Windpark Fryslân terug kunnen vloeien naar de inwoners van onze provincie. Jaren geleden was besloten om obligaties uit te geven. Maar tijden veranderen en PS besloten gisteren om hiervan af te zien.

Ons Statenlid Menno Brouwer vond een koerswijziging passend, zo stelde hij in zijn inbreng. Het windpark hoort van en voor Fryslân te zijn en dit zien wij binnen de oude obligatieregeling onvoldoende terug. Het rendement is te laag, de interesse in financiële deelname in het park ontbreekt volledig en de torenhoge energieprijzen doen een beroep op het Rijk en ons als Staten om te helpen.

Wat ons betreft worden de middelen die voortkomen uit het windpark daarom ingezet voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en isolatieprogramma’s voor zowel huishoudens met lage inkomens en slecht geïsoleerde woningen, als voor de gebruikers van maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen. Ook deze laatstgenoemde groep heeft grote moeite om in deze tijd het hoofd boven water te houden. Wij steunden initiatieven van andere fracties op dit vlak. Uiteindelijk besloot een meerderheid dat 10 miljoen euro van de overwinsten van Windpark Fryslân aan het verduurzamen van dorpshuizen en woningen zal worden besteed.

Tot slot werd ook gesproken over de beleidsbief Participatie, bedoeld om helderheid te bieden over hoe we als provincie het beste samen kunnen werken met inwoners, organisaties, bedrijven of overheden bij collectieve vraagstukken. Menno benadrukte in zijn inbreng dat hierbij ook referenda een nuttig instrument kunnen zijn.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Afschieten van katten zinloos en onnodig wreed

Fryslân is de enige provincie van Nederland waar jagers nog zwerfkatten mogen doodschieten. De stichting Dier & Recht startte...

Lees verder

Bezoek Groenlunch Friese Milieufederatie

Gisteren schoven Menno Brouwer en Frederique Kosse van onze Statenfractie aan bij de GroenLunch georganiseerd door de Friese ...

Lees verder