Provincie kiest voor geiten­sector en laat Friese bevolking en natuur opnieuw in de steek


11 juli 2019

Provinciale Staten Fryslân hebben bij meerderheid besloten dat geitenhouderijen weer mogen uitbreiden. Eerder was naar aanleiding van een advies van de GGD besloten om een stop op uitbreiding te plaatsen, vanwege onderzoek dat aantoont dat mensen in de buurt van geitenhouderijen longontstekingen kunnen oplopen. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie bij twijfel het voorzorgsprincipe moet hanteren en de bevolking moet beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico’s. Daarom was ons standpunt dat, in afwachting van de resultaten van een groot vervolgonderzoek begin 2020, de stop gehanteerd moest blijven. Wij vinden het schandalig dat de partijen CDA VVD CU FvD en PVV besloten hebben om het belang van de geitensector boven dat van volksgezondheid te plaatsen. Met een meerderheid veegden zij gisteren de stop van tafel.

Nog een teleurstelling waren de lege beloften over het aanleggen van nieuwe natuur in Fryslân. Er is besloten om voor 79 miljoen euro in nieuwe natuur te investeren en de natuurontwikkeling de komende 2 jaar bij wijze van proef aan de natuur- en landbouworganisaties over te laten. Op zich klinkt dat mooi, maar toch zijn wij teleurgesteld, omdat wij graag willen dat de gehele ecologische hoofdstructuur wordt aangelegd; een landelijk samenhangend netwerk van natuur. Dat werd in 1990 beloofd, om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Maar de omvang van dit netwerk is inmiddels sterk uitgedund, en dat, terwijl het alsmaar slechter gaat met de natuur. Ook Provinciale Staten wilden gisteren niet het geld vrij maken om echt een robuust netwerk te maken, zoals oorspronkelijk beoogd.

Verder werd er ingestemd met een regiodeal waarbij nieuwe verdienmodellen ontwikkeld gaan worden voor natuurinclusief boeren.

Voor onze inbreng bij de geitenstop, klik hier

Voor onze inbreng over de aanleg van het natuurnetwerk klik hier

Voor onze inbreng bij de regiodeal natuurinclusief boeren, klik hier

Gerelateerd nieuws

Commentaar op bestuursakkoord

Ons statenlid Rinie van der Zanden gaf vandaag haar eerste reactie op het nieuwe bestuursakkoord van CDA, FNP, VVD en PvdA. Z...

Lees verder

De omgevingsvisie: zorgen over 5G, dierenrechten en Lelystad Airport

Gisteren werd de omgevingsvisie besproken in provinciale staten. Daarbij kwamen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals de bor...

Lees verder