Succes! Provincie gaat boeren die weide­vo­gel­nesten vernielen aanpakken


30 november 2017

Gisteren evalueerden de Staten het weidevogelbeleid van de provincie. Wat ons betreft moet de provincie veel meer maatregelen nemen om het boerenland weer om te toveren in een bloem- en kruidenrijk grasland vol weidevogels. Wij willen graag dat elke boer gaat werken met bloemrijke akkerranden. Dat is ook goed voor de boer, zoals Rinie in het debat en in haar bijdrage uitlegde.

De kuikens hebben namelijk te weinig te eten in het boerenland, omdat er weinig insecten zijn. En dat komt weer door de manier waarop de moderne landbouw wordt bedreven: veel monotoon raaigras, weinig kruiden en een lage waterstand. Als elke boer akkerranden aanlegt is dat probleem grotendeels opgelost. Dit voorstel voor akkerranden haalde helaas geen meerderheid, maar de provincie gaat op ons verzoek wél boeren aanpakken die nesten vernielen.

Er komen namelijk veel kuikens om bij het uitrijden van mest en het vele maaien. Dit is verboden volgens de wet, maar toch gebeurt het vaak. We dienden een motie in om hier beter op te controleren en handhaven. Deze is aangenomen, en GS komt nog dit voorjaar met een plan.

Verder hebben we ervoor gepleit dat de provincie meer duurzaam en circulair moet inkopen. De provincie koopt jaarlijks voor minstens 100 miljoen aan goederen en diensten in. Wij vinden dat de provincie dit duurzaam en circulair moet doen. Lees hier onze bijdrage.

Tot slot kwam nog een motie vreemd aan de orde om de hobbyjacht aan banden te leggen. Dit was een vervolg op het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht eerder dit jaar. Veel burgers zijn tegen de plezierjacht. Wij ook natuurlijk. Wij hadden er heel wat over te zeggen, maar helaas besloten de Staten toch dat de haas, het konijn, de fazant, de eend en de houtduif vrij bejaagbaar moeten blijven.

Gerelateerd nieuws

Hardere aanpak mestfraude in Fryslân

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Friese Staten wil dat de Provincie meehelpt bij de aanpak van mestfraude. Die b...

Lees verder

PS 20 dec: Een pleidooi voor draagvlak en hoe dit ontbrak bij cultuur en buslijn 51 en 54

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van december hebben we gehamerd op het serieus nemen van initiatieven en klachten va...

Lees verder