PS verga­dering 21 oktober


22 oktober 2020

Gisteren is uitgebreid gesproken over de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater. Die kwaliteit moet fors beter om het aan de Europese richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water te laten voldoen. Wij hebben onze kritiek geuit op het falen van Fryslân om het water schoon genoeg te maken. Opnieuw staat vast dat de normen niet gehaald gaan worden. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, weekmakers, microplastics, mest; de lijst met ongewenste stoffen is groot. Rinie van der Zanden heeft opnieuw bepleit dat de provincie het principe van de vervuiler betaalt gaat hanteren.

De agrarische sector bijvoorbeeld, brengt veel ongewenste stoffen in het water, maar betaalt zelf slechts voor een klein deel van die schade en wentelt de rest in feite af op de samenleving. Om vervolgens ook weer met gemeenschapsgeld een tegemoetkoming te krijgen om mee te werken aan het toebrengen van minder schade. Dat is de wereld op zijn kop!

Ook missen wij een actief opsporingsbeleid van vervuilingsbronnen, en we hebben opnieuw gehamerd op de noodzaak van een betere controle en handhaving bij de behandeling van de startnotitie Regionaal Waterprogramma. De verdroging van de natuur is problematisch, en ook landbouwgronden zijn door verdroging zeer gebaat bij natuurinclusief boeren. Rinie wees ook op onze internationale verantwoordelijkheid om ons beslag op schaars water elders in de wereld te verminderen.

Naast water stond ook het duurzaam vervoer in de schijnwerpers. De provincie is al bezig om samen met de Friese gemeenten een goede laadpaalinfrastructuur aan te leggen zodat straks iedereen elektrisch kan rijden. Datzelfde is ook belangrijk voor mensen met een elektrische fiets. Steeds meer mensen kopen zo’n fiets, en wij zijn daarom blij dat de provincie gaat investeren in snelfietsroutes. Wij hebben de gedeputeerde gevraagd ook deelauto’s te stimuleren, en om Urgenda te betrekken bij de verduurzamingplannen.

Ook hebben we gevraagd om de mogelijkheid van wijknetten met laadpalen te onderzoeken, zoals de Utrechtse wijk Lombok. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Volgens energiewetenschapper Wouter Schram heb je geen kolencentrales meer nodig, als heel Nederland de batterijen van auto’s slim inzet om energie op te slaan.

Tot slot hebben we diverse ideeën geopperd om van Fryslân een echt fietsland te maken, in de hoop dat het de gedeputeerde zal lukken om Friezen te verleiden om de fiets als eerste vervoermiddelkeuze te zien.

Gerelateerd nieuws

PS vergadering 23 september

Vandaag hebben we ons hard gemaakt voor een gezonde Waddenzee. Diverse partijen hebben beloofd tot 2050 te werken aan natuurh...

Lees verder

Menno Brouwer neemt het stokje over van Statenlid Rinie van der Zanden

Vandaag hebben Provinciale Staten afscheid genomen van Rinie van der Zanden. Menno Brouwer neemt haar plaats in. Na vijfenhal...

Lees verder