Succes! Provincie gaat werk maken van dieren­welzijn


28 mei 2020

Gisteren werd in Provinciale Staten van Fryslân ons initiatiefvoorstel ‘Dierenwelzijn als verdienmodel’ behandeld in tweede termijn. Volgens de landelijke Nota Dierenwelzijn van 2001/2002 moet uiterlijk in 2022 het dier leidend zijn in de veehouderij. Dat betekent dat het stalsysteem wordt aangepast aan het dier en niet het dier aan het stalsysteem. Maar daar is nooit een serieus stappenplan voor gemaakt. Het voorstel werd aangenomen en wij hebben van de gedeputeerde de toezegging gekregen dat hij er in Den Haag op zal aandringen alsnog de doelen uit de Nota Dierenwelzijn te realiseren. De gedeputeerde gaf ook aan dat hij mogelijkheden ziet om aandacht voor dierenwelzijn te borgen in de Startnotitie Landbouwagenda en in de Omgevingsvisie en de daarmee samenhangende Omgevingsverordening. Wij zijn blij met dit resultaat. Onze inbreng is hier terug te lezen.

We hebben ook een motie ingediend over het ganzenbeleid. Omdat het veranderende klimaat waarschijnlijk inmiddels een grotere invloed heeft op de aanwezigheid van ganzen in Fryslân dan het provinciale ganzenbeleid hebben wij Gedeputeerde Staten verzocht om de informatie die bekend is rond de veranderende tendensen in de vogeltrek nu alvast te verzamelen en niet pas in 2023. Onze motie en inbreng zijn hier terug te lezen.

En we zijn mede-indiener van een breed gedragen motie om van Fryslân – als laatste provincie – alsnog een regenboogprovincie te maken. Dat zal voor veel Friese LHBTIQ+’s een grote morele steun betekenen.

Verder op de agenda o.a. het grondbeleid, de beleidsbrief Fryslân en Europa 2020-2023, en een motie vreemd van het CDA over het stikstofbeleid.

Gerelateerd nieuws

Behandeling initiatiefvoorstel dierenwelzijn, ganzen en beleidsbrief Europa

Gisteren werd in Provinciale Staten Fryslân ons initiatiefvoorstel ‘Dierenwelzijn als verdienmodel’ behandeld in eerste termi...

Lees verder

Vergadering over de RES, wolf, Thialf en de sluis Kornwerderzand

Vandaag was er weer een vergadering van Provinciale Staten Fryslân. Die ging o.a. over een financieel herstelplan voor Thialf...

Lees verder