Verga­dering over de RES, wolf, Thialf en de sluis Korn­wer­derzand


17 juni 2020

Vandaag was er weer een vergadering van Provinciale Staten Fryslân. Die ging o.a. over een financieel herstelplan voor Thialf. Wij vinden dat provinciaal gemeenschapsgeld vooral naar breedtesport moet gaan, maar breedtesport en topsport kunnen niet zonder elkaar. Fryslân heeft al fors geïnvesteerd in het vernieuwde Thialf als topsportfaciliteit. Nu zijn de rijksoverheid en KNSB/NOC*NSF aan zet. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Een ander agendapunt was verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Wij vinden dit een uiterst risicovol dossier. Naast de mogelijk negatieve impact op de kwetsbare (en beschermde!) natuurwaarden van de Waddenzee – het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er vaargeulen verder moeten worden uitgediept voor de grotere schepen – zijn er ook nog veel onduidelijkheden qua cijfers en onderbouwing. Wij blijven dit kritisch volgen. Onze inbreng is hier terug te lezen.

En dan de Regionale Energie Strategie (RES). We hebben nog maar weinig tijd om maatregelen te nemen die de opwarming van de Aarde onder de 1,5 graad houden. Zoals het nu gaat koersen we af op 3 graden opwarming eind deze eeuw. De gevolgen zullen vele malen desastreuzer zijn dan die van de coronacrisis, voor nog veel meer mensen. Maar de Concept-RES straalt totaal niet uit dat een drastische omslag nodig is: een andere leefstijl, verduurzaming van huizen, zoveel mogelijk wind, zon en aardwarmte opwekken en stevig inzetten op opslag van zon en wind in waterstof bij tijdelijke overcapaciteit.

Energiebesparing is de belangrijkste stap die nu al kan worden gezet. Voor maatregelen als winkeldeuren dichthouden, ’s avonds de lichten uit in kantoorpanden en geen horecaterrasverwarming meer zijn niet eens investeringen nodig.

Wat betreft de inzet van biomassa willen wij duidelijke duurzaamheidscriteria. Biomassa uit hout(stook) is niet duurzaam. Wij hebben Gedeputeerde Staten gevraagd om te onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat onbedoelde stimulansen voor niet-duurzame biomassa-inzet ontstaan. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Tot slot een motie van VVD, CDA, FvD en PVV om de wolf te weren uit Fryslân. Daar zijn wij het natuurlijk helemaal niet mee eens. De wolf hoort in Nederland thuis en kan als toppredator een rol spelen bij het behouden van een natuurlijke balans tussen populaties dieren (die nu door mensen worden afgeschoten…). Klik hier voor de inbreng.

Gerelateerd nieuws

Succes! Provincie gaat werk maken van dierenwelzijn

Gisteren werd in Provinciale Staten van Fryslân ons initiatiefvoorstel ‘Dierenwelzijn als verdienmodel’ behandeld in tweede t...

Lees verder

Regenboogvlag gehesen op provinciehuis

Vandaag, op roze zaterdag, werd eindelijk de regenboogvlag gehesen bij het provinciehuis. Hier ging een lange politieke strij...

Lees verder