PS verga­dering 31-03-2021


1 april 2021

Het Friese landschap wordt de komende jaren bloot gesteld aan vele uitdagingen. Nieuwe ruimtevragen als gevolg van de vraag naar woningen, zonneweides, windmolens en de inpassing van de Lelylijn, zullen zonder een deugdelijk inpassingsbeleid zorgen voor een verdere kaalslag van het landschap. Provinciale Staten hebben gisteren kaders vastgesteld voor hoe hiermee om te gaan.

Wij hebben benadrukt dat we in onze provincie toe moeten naar een balans tussen ecologie en economie. Om de mooiste provincie te blijven zullen incidenteel extra middelen nodig zijn voor noodzakelijk landschapsherstel. Op dit moment wordt het Friese landschap geplaagd door uitgestrekte monotone raaigraswoestijnen en een teruglopende biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Ook zal er zal meer structureel geld beschikbaar moeten komen voor het behoud en het beheer van het karakteristiek landschap, teneinde de kwaliteit van het landschap toekomstbestendig te kunnen maken. Het college geeft echter aan geen extra middelen voor landschapsherstel en landschapsbehoud te willen uittrekken. Teleurstellend en kortzichtig volgens de Partij voor de Dieren. Om dit te veranderen hebben wij daarom een amendement opgesteld. Na breed overleg hebben wij deze ingetrokken en samengevoegd met een motie van de PvdA. Deze is aangenomen en gedeputeerde Hoogland moet nu gaan onderzoeken welke middelen benut kunnen worden om landschapsbeheer en -herstel in Fryslân structureel te kunnen bekostigen.

Naast landschap is ook gedebatteerd over een voorstel van FvD om het voor Friese inwoners gemakkelijker te maken om een referendum te houden. De Partij voor de dieren is van mening dat het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland dringend aan versterking toe is en ons Statenlid Menno Brouwer was dus positief over dit voorstel.

Tot slot hebben wij mondelinge vragen gesteld over het afschieten van damherten in Mildam. Gedeputeerde Fokkinga heeft jagers groen licht gegeven vanwege verkeersveiligheid op basis van onjuiste informatie, en alternatieven zijn niet onderzocht.

Gerelateerd nieuws

Opinie: denk bij kernenergie aan generaties na ons

Een geringe uitstoot van CO2, maar hoge kosten en risico’s voor onze gezondheid: de voors en tegens van kernenergie zijn volo...

Lees verder

Opinie: PvdD is geen one-issue partij

In de Leeuwarder Courant (18 maart) noemde hoofdredacteur Sander Warmerdam de Partij voor de Dieren een one-issue partij. In ...

Lees verder