Verga­dering Provin­ciale Staten 16 december 2015


17 december 2015

Op 16 december 2015 was de laatste vergadering van Provinciale Staten in 2015. Tijdens deze vergadering kwamen belangrijke onderwerpen ter sprake, zoals de Kaderrichtlijn Water en de aardgastransportleiding Oppenhuizen. Door de fractie van de Partij voor de Dieren werden daarnaast twee moties vreemd ingediend, om de vleesconsumptie binnen het Provinciehuis te beperken.

Onze bijdrage bij de Kaderrichtlijn Water is hier te vinden. In deze bijdrage kaart Rinie van der Zanden de gebrekkige handhaving aan, evenals het feit dat de provincie weliswaar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het water, maar op veel punten geen zeggenschap heeft.

De provincie zal zich, naar aanleiding van de vergadering van Provinciale Staten en een eerder aangenomen motie, duidelijk uitspreken tegen de aardgastransportleiding.

De door de fractie ingediende moties vreemd zijn hier en hier te vinden. De daarbij behorende bijdrage is hier terug te lezen. Helaas haalden deze moties het, ondanks goede reacties van de provinciale ambtenaren, niet.

Ook de nieuwe University Campus Fryslân kwam aan bod. Door de fractie is gewezen op het gebrek aan onderwijs dat zich richt op biologische veeteelt en de kringloopgedachte. De tekst van deze bijdrage is hier te vinden.

Gerelateerd nieuws

Interview over kattenjacht met fractievoorzitter Rinie van der Zanden

Rinie van der Zanden was op 20 oktober 2015 te horen bij Omrop Fryslân over de jacht op wilde katten. De uitzending kan belui...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over jachtreizen aan Gedeputeerde Kramer

Buitenlandse reisbureaus bieden reizen aan waarbij jagers in Nederland beschermde dieren mogen afschieten. De Tweede Kamer na...

Lees verder