Verga­dering Provin­ciale Staten 24 juni 2015


29 juni 2015

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten kwam de provinciale aanpak van schade veroorzaakt door ganzen aan bod. Ook werd door de Partij voor de Dieren een motie vreemd over de verdeling binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingediend.

De aan Provinciale Staten voorgelegde nieuwe Verordening schadebestrijding dieren 2015 zorgt hoogstwaarschijnlijk voor meer jacht op ganzen. Daarbij werden door andere partijen moties ingediend, waardoor verhandeling van de gedode brandganzen op termijn mogelijk zou moeten worden. Dat mag nu, door Europese regelgeving, niet. Rinie van der Zanden, statenlid namens de Partij voor de Dieren, gaf aan dat aan dit vlees bloed kleeft en dat het geen fair product is.

De Partij voor de Dieren diende een motie in, waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd te zorgen voor een systeem van schadevergoedingen aan boeren, waarbij die vergoeding afhankelijk werd gemaakt van het gebruik van diervriendelijke methodes door de boer zelf. Die motie haalde het niet. De partij zal nu de mogelijkheden van het organiseren van een hoorzitting over alternatieve methoden van schadevermindering aftasten. Waarschijnlijk zal ze dat doen via het presidium. Dat is een overleg tussen fractievoorzitters.

Aan het einde van de dag kwam het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen aan bod. Door middel van dit plan wil de provincie veel geld, € 10 miljoen, uitgeven aan het stimuleren van export van het Midden en KleinBedrijf. Rinie van der Zanden was hier kritisch over. Binnen de provincie kan nog van alles worden verbeterd, waarvan bijvoorbeeld de toeristische sector kan profiteren en daarmee een internationale uitstraling krijgen.

De verschillende stukken staan inmiddels op de website:
- Hier kunt u de inbreng over het PAS vinden;
- Hier vindt u de motie vreemd over het PAS;
- Hier staat de inbreng bij de Verordening schadebestrijding dieren 2015;
- Hier leest u de motie over alternatieve methoden ter vermindering van schade door ganzen; en
- hier is de inbreng over het Aanvalsplan Internationaal ondernemen te vinden.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Ook de melk wordt duur betaald

Hoe blind kan een mens zijn. De provinciale toezichthouder op het vergassen van ganzen in de Alde Feanen heeft volgens een ve...

Lees verder

Een brede dialoog over duurzaamheid

Dit jaar behaalde de Partij voor de Dieren voor het eerst een zetel in de Friese Provinciale Staten. Tijd voor een een brede ...

Lees verder