Succes voor de PvdD! extra controles bij de REC en meer bloem­rijke weilanden


6 juli 2017

Tijdens de Statenvergadering is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om te onderzoeken of de REC de veroorzaker is van de zeer giftige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die in de buurt van de vuilverbrandingscentrale in Harlingen zijn aangetroffen. Er heerst grote bezorgdheid onder de omwonenden over deze stoffen, die bijvoorbeeld in het zwarte roet op hun ramen zijn aangetoond. De Gedeputeerde voelde niets voor extra controle, maar moet op initiatief van de PvdD nu toch bekijken of deze stoffen door de REC worden uitgestoten. De motie werd mee ingediend door de PvdA en GrienLinks.

Verder heeft de Provincie met het vaststellen van de Kadernota ook besloten over welke extra plannen voor de komende jaren aandacht zullen krijgen. Daarbij zit ook een voorstel van de PvdD voor een experiment om meer bloem- en kruidenrijk gras in het boerenland terug te krijgen. Dit is goed voor de boer en voor de biodiversiteit. Onze fractie is al lange tijd bezig om de noodzaak voor een transitie naar een duurzame landbouw onder de aandacht te brengen, en dit voorstel is een mooie stap in die richting. Helaas gaat het nog wel even duren voordat met dit project kan worden begonnen, en onze motie om dit te bespoedigen vond helaas geen meerderheid.

Voor meer informatie kunt u onze moties en amendementen bekijken, en ook de inbreng van Rinie van der Zanden bij de Kadernota en de Beleidsbrief milieu

De ingediende moties en amendementen:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren heeft twijfels bij weidevogelcompensatie de Haak

Weidevogels lijken de dupe te zijn geworden bij de aanleg van de Haak rondom Leeuwarden. De Partij voor de Dieren wil ophelde...

Lees verder

Doodsvonnis voor 200.000 ganzen

De provincie heeft vandaag besloten dat de ganzen de rekening moeten betalen voor de 12 miljoen die ze kosten door hun jaa...

Lees verder