PS verga­dering 26-05-2021


27 mei 2021

Vandaag is gesproken over de energietransitie en wat onze provincie de komende jaren gaat doen om duurzame elektriciteit en warmte op te wekken en energie te besparen, in het kader van de Regionale Energie Strategie. Wij hebben benadrukt dat de provincie meer werk moet maken van energiebesparing en dat de provincie nu kiest voor een te laag ambitieniveau.

De aanpak van het veenweidegebied stond ook op de agenda van Provinciale Staten. De waterstand is daar nog altijd te laag en huiseigenaren kampen met schade aan funderingen. Wij hebben daarom een motie ingediend voor een warme sanering van de landbouwsector. Op die manier kunnen boeren die willen stoppen, dat ook daadwerkelijk doen. De waterstand kan dan omhoog, zodat verdere schade aan huizen wordt voorkomen, het veen behouden blijft en de natuur een kans krijgt. De inbreng is hier na te lezen.

De provincie heeft een programma biodiversiteit opgesteld. Daar zijn wij uiteraard een voorstander van. Maar hoe gaat dat samen met onze andere ambities? In onze bijdrage is te lezen dat er een tegenstelling is met het bestuursakkoord. We vroegen verduidelijking van de gedeputeerde.

Vandaag werd ook de nieuwe nota faunabeleid besproken. Daarbij hebben we, samen met GrienLinks, geprobeerd een einde te brengen aan het afschot van katten in onze provincie. Tot slot hebben we gepleit voor meer preventieve maatregelen in plaats van afschot.

Gerelateerd nieuws

Vragen over thermisch gereinigde grond (TGG)

Samen met de Statenfractie van GrienLinks hebben we vragen gesteld over thermisch gereinigde grond (TGG). EenVandaag berichtt...

Lees verder

Opnieuw geen natuurherstel voor de Waddenzee

De evaluatie van het Waddenfonds zal waarschijnlijk niet leiden tot meer sturing en hardere keuzes voor natuurherstel van de ...

Lees verder