Opnieuw geen natuur­herstel voor de Waddenzee


25 juni 2021

De evaluatie van het Waddenfonds zal waarschijnlijk niet leiden tot meer sturing en hardere keuzes voor natuurherstel van de Waddenzee. Provincie Fryslân besloot daartoe deze week anders. De Partij voor de Dieren concludeerde dat ook het nieuwe uitvoeringskader te weinig zal betekenen voor de Waddennatuur, terwijl dit juist zó hard nodig is.

Het Waddenfonds was ooit bedoeld om de schade aan de natuur, die aangericht was door gaswinning, te herstellen. Helaas ziet het er naar uit dat met de huidige koers, in 2027 niet werkelijk iets is verbeterd aan de kritieke situatie waarin de Waddenzee nog altijd verkeert.

Ons Statenlid Menno Brouwer noemde in zijn inbreng diverse verbeterpunten en deed diverse voorstellen om de impact van het Waddenfonds op natuurherstel te vergroten. We stelden een nieuw einddoel voor om te streven naar grootschalig voedselweb herstel en daarvoor met spoed een kennisprogramma te ontwikkelen. Ook wilden we het gebied beschermen tegen de visserij door geen viskwekerijen toe te staan en alle garnalenvissers uit te kopen. Tot slot dienden we een voorstel in om bij de keuze voor economische projecten te kiezen voor projecten die een win-win opleveren voor zowel de economie als ecologie in het gebied.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PS vergadering 26-05-2021

Vandaag is gesproken over de energietransitie en wat onze provincie de komende jaren gaat doen om duurzame elektriciteit en w...

Lees verder

Echte vergroening blijft uit in stroperige provincie

Deze week besprak Provinciale Staten de bestuursrapportage, de jaarrekening en de kadernota. Daarbij staan alle beleidsdoelst...

Lees verder