Succes! Al onze duurzame energie-voor­stellen aange­nomen


Meer CO2 reductie, ener­gie­opslag en netruimte voor kleine projecten

27 januari 2022

Provinciale Staten hebben gisteren gesproken over het Energieprogramma voor de komende vier jaar. Wij waren er kritisch over en hebben tegen gestemd, omdat we vinden dat de provincie met een focus op biomassa en groen gas uit mest een verkeerde weg in slaat. De Partij voor de Dieren wil snel een landelijk verbod op mestvergisters en biomassa. Toch zet Fryslân met energiefonds FSFE de Friese poort wijd open voor beide vormen van onduurzame opwek. Ruim een derde van de 90 mln. uit dit fonds wordt hieraan besteed.

Echte duurzaamheid betekent wat ons betreft een forse inzet op energie uit zon en wind, aangevuld met onder meer aquathermie, geothermie en groene waterstof, mits veilig. Het allerbelangrijkste is echter dat we onze energiebehoefte zoveel mogelijk terugschroeven. Want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Onlangs is al een motie van ons aangenomen om energiebesparing in Fryslân fors te stimuleren.

Al onze voorstellen om het energieprogramma aan te scherpen behaalden gisteren een meerderheid. We hebben de urgentie van de energietransitie benadrukt en vonden dat bij een grote urgentie ook grotere doelen passen. Onze motie werd aangenomen. De provincie gaat meer ambitie tonen en verhoogt de CO2 reductiedoelstelling naar 55% voor 2030.

Het verouderde stroomnet vormt de komende jaren een grote uitdaging om het tempo van de energietransitie te kunnen bijbenen en dat baart ons zorgen. Nu het net vol raakt, kunnen nieuwe energieprojecten nauwelijks meer aangesloten worden. Wij vinden het belangrijk om duurzaamheidsinitiatieven van onderop te steunen. Een meerderheid stemde voor onze motie om netruimte voor kleine projecten te reserveren.

Wij vinden het een verkeerde oplossing om de komst van zonnepanelen en andere elektrische energiesystemen te ontmoedigen om het net te ontlasten. In plaats daarvan zou fors meer ingezet moeten worden op netmodernisering, energieopslag, energiebesparing en het verminderen van de warmtevraag. Een nieuw netwerk van opslagtechnieken kan een duurzame reservecapaciteit voor het stroomnet bieden. Ons voorstel om energie opslag te stimuleren werd aangenomen. De provincie gaat nu in kaart brengen hoe maximaal ingezet kan worden op een snelle opkomst van energie-opslagsystemen.

  • Lees hier onze inbreng bij het Energieprogramma
  • Lees hier onze inbreng bij het FSFE

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden

Na een eerder besluit om in 2022 weer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden ziet de partij hier nu van...

Lees verder

Uitbreiding geitenhouderijen noodzaakt instellen geitenstop

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS hebben opnieuw schrifteli...

Lees verder