Succes! Provincie gaat werk maken van kool­stof­vast­legging in de bodem


23 maart 2022


Een gezonde bodem is belangrijk voor de klimaataanpak omdat het CO2 vastlegt. Vandaag steunde tijdens de Provinciale Statenvergadering een grote meerderheid ons voorstel om hier met het nieuwe bodembeleid mee aan de slag te gaan.

Volgens een groeiende wereldwijde beweging ligt de oplossing van de klimaatcrisis onder onze voeten. Dit revolutionaire denken krijgt steeds meer bekendheid, bijvoorbeeld door de bekroonde en optimistische Netflix documentaire Kiss the ground. Na de oceanen is de bodem de grootste voorraadkast van koolstof. De Raad voor de Leefomgeving waarschuwde vorig jaar met het rapport ‘De bodem bereikt’ voor de slechte bodemgezondheid in Nederland. Provincie Fryslân gaat hier mee aan de slag en focust daarbij op ons initiatief ook op een betere bodem voor het klimaat. Lees hier onze inbreng.

Het fietsbeleid kwam ook aan de orde. In onze inbreng hebben we het belang van fietsveiligheid en diverse mogelijkheden voor het stimuleren van de fiets als duurzaam vervoer benadrukt.

We waren met onze inbreng kritisch over de trage realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. De aanleg van natuur gaat nog steeds erg langzaam. Ondanks de lovenswaardige inspanningen van Natuer mei de Mienskip, ontbreekt nog altijd het geld en de ambitie om het volledige netwerk te realiseren. Daarom dienden wij een motie in waarin we het College oproepen de aanleg van het NNN zo snel mogelijk af te ronden, in ieder geval voor 2030. Deze motie werd helaas verworpen.

Gerelateerd nieuws

Provincie moet haast maken met stikstofaanpak en duurzame snelfietsroutes

Provinciale Staten hebben gisteren opnieuw gesproken over de stikstofaanpak. Stikstof vormt op termijn een bedreiging voor de...

Lees verder

Natuur krijgt nog altijd te weinig prioriteit

Deze week was er weer een Provinciale Statenvergadering over de Hegewarren, de ganzenaanpak en de ontwikkeling van het Natu...

Lees verder