PS verga­dering 25-11-2020


26 november 2020

Gisteren zijn Provinciale Staten weer bijeen gekomen om te praten over de verduurzaming van de landbouw, het energieneutraal maken van de gebouwen van de provincie en over de plaatsing van zonneparken in het Friese landschap.

De Noordelijke Rekenkamer heeft met kritiek gereageerd op de aanpak van verduurzaming van de landbouw. Hoewel de afgelopen jaren maar liefst 21 miljoen euro aan dit doel is besteed, heeft dit nauwelijks tot verduurzaming geleid. Ons Statenlid Menno Brouwer noemde het rapport ontluisterend en uitte kritiek op de subsidies voor Dairy Campus, Dairy Valley en the Potato Valley.

Verder werd de nieuwe Landbouwagenda besproken, met o.a. het doel om in 2025 duurzaam natuur-inclusief grondgebonden en circulair te zijn. Ook hier laat de werkwijze van de provincie te wensen over en is het een kwestie van geen mooie woorden maar daden die het verschil zullen moeten maken. Menno wees op de noodzaak van stevige maatregelen in het veenweidegebied op korte termijn en een goede monitoring van de landbouwtransitie. Voor een echte verduurzaming van de landbouw is een verkleining van de veestapel onvermijdelijk.

Goed nieuws; onze motie om verdienmodellen voor boeren te onderzoeken die het hen mogelijk maken om minder vee te houden, vond een meerderheid in de Staten!

Verder stemden wij tegen een voorstel voor het energieneutraal maken van de provinciale gebouwen. De provincie wil dit met name bereiken met milieuverontreinigende pelletkachels, een handjevol zonnepanelen en een warmtenet dat o.a. gevoed zal worden met gas uit koeienmest en restwarmte van Friesland Campina. Dat noemen wij niet duurzaam en wij hebben daarom gepleit voor een plan met all-electric warmtepompen en een maximale opwek van zonne-energie op alle provinciale gronden.

Tot slot was ook de inpassing van zonneparken in het Friese landschap aan de orde. Om verrommeling van het landschap te voorkomen zijn een aantal beperkingen opgenomen voor het plaatsen van zonneparken in de vorm van een zonneladder. Hoewel wij hier voorstander van zijn, waren wij het er niet mee eens dat zonneparken ook in de natuur van de Waddeneilanden geplaatst mogen worden. Ons amendement om de Waddeneilanden op dezelfde manier te beschermen als de rest van het Friese landschap vond helaas geen meerderheid.

Gerelateerd nieuws

Menno Brouwer neemt het stokje over van Statenlid Rinie van der Zanden

Vandaag hebben Provinciale Staten afscheid genomen van Rinie van der Zanden. Menno Brouwer neemt haar plaats in. Na vijfenhal...

Lees verder

Opnieuw geen ruimte voor dorpsmolens

De regels voor dorpsmolens zullen voorlopig niet worden versoepeld. Een meerderheid besloot dat gisteren tijdens de behandeli...

Lees verder