Nieuws


  • september

  • Verga­dering over leef­om­geving en omge­vings­visie

    Op 26 september 2018 vergaderde Provinciale Staten onder andere over de leefomgeving, het koersdocument omgevingsvisie en de aanpak van de illegale handel in elektronisch afval. Bij de behandeling van de leefbaarheid in Fryslân hebben we in onze inbreng gewezen op het belang van goede voorzieningen. Dat is hier na te lezen. Daarbij hebben we ook een amendement ingediend, waarin we aangeven dat mi...

Archief